výkony

Dentální hygiena je nedělitelnou součástí preventivní stomatologie a parodontologie. V rámci dentální hygieny se každý pacient naučí, jak správně předcházet vzniku nejčastějších lidských nemocí, kterými jsou právě zubní kaz a onemocnění parodontu. Počas návštěvy dentální hygienistky probíhá taky odstraňování vyvolávajících faktorů těchto nemocí (plak, zubní kámen), pigmentací nebo bělení zubů.

předpřed

Dětská stomatologie návyky, které člověk získá v dětství, se často přenášejí i do dospělosti, a proto je starostlivost o dočasný (mléčný) chrup stejně důležitá, jako starostlivost o chrup stálý. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně už při preventivní prohlídce a následně také u ošetření.

předpřed

Endodoncie, nebo také tzv. ošetření kořenových kanálků – spočívá v odstranění nevratně poškozené nebo odumřelé zubní dřeně („nervu“) ze zubu. Nejčastější příčinou poškození dřeně jsou zubní kaz, úraz nebo fraktura zubu. Po odstranění poškozené dřeně, opracování kořenového systému speciálními nástroji a jeho důkladné dezinfekci jsou kořenové kanálky hermeticky zaplněny trojrozměrnou kořenovou výplní. Korunku zubu je poté nutné obnovit buď kompozitní výplní, nebo častěji nepřímo laboratorně zhotovenou rekonstrukcí, např. korunkou nebo onlayí.

V rámci stomatochirurgie patří mezi nejčastější výkony vytržení zubu, vytržení tzv. retinovaných (zadržených) zubů, odstranění různých patologických útvarů z dutiny ústní, nežádoucích řas či překrývání obnažených zubních krčků. Všechny výkony jsou krok po kroku pacientovi vysvětleny a prováděny v lokálním znecitlivění.

Orální medicína se zabývá nemocemi sliznic dutiny ústní. V případě podezření je každý pacient individuálně a specificky vyšetřen a následně léčen, s ohledem na typ nemoci.

Parodontologie je oborem stomatologie, který se zabývá onemocněním tzv. závěsného aparátu zubu. Nejčastěji jde o zánět dásní (gingivitídu) a zánět celého závěsného aparátu zubu (parodontitídu). Mezi hlavní příčiny vzniku těchto nemocí patří mikrobiální zubní povlak. Terapie spočívá v eliminaci vyvolávajících faktorů buď konzervativně, nebo chirurgicky.

Nejdůležitější součástí jakéhokoliv medicínskeho oboru je prevence. Včasné, pravidelné a důsledné vyšetření všech zubů, jejich závěsného aparátu a sliznic, umožní méně invazivní léčbu. Proto je nutné dbát na pravidelné návštěvy svého zubního lékaře a nenechávat je až na období, když už nás něco bolí. V těchto případech se už často nevyhneme invazivnějším zákrokům. Kromě klinického vyšetření je stejně důležité vyšetření zobrazovací (RTG, Velscope), které nám umožní diagnostiku některých nemocí ve stadiu, které ještě není prostým okem viditelné.

Protetika se zabývá rekonstrukcí velmi poškozených zubů nebo jejich úplnou náhradou. Protetické výrobky jsou zhotovovány v zubní laboratoři, takové ošetření proto vyžaduje zpravidla více návštěv zubní ordinace.

Inlay/onlay/overlay – Estetické laboratorně zhotovené náhrady části zubní korunky, které se používají k ošetření rozsáhlejších defektů, kde už samotná výplň nestačí. Zpevňují zubní korunku a zhotovují se nejčastěji z kompozitní pryskyřice. Jsou metodou volby i po endodontickém ošetření.

Korunky – Laboratorně zhotovené náhrady celé zubní korunky, které se používají k rekonstrukci rozsáhle destruovaných zubů a jako definitivní ošetření endodonticky ošetřených zubů. Nejčastěji zhotovujeme metalokeramické a celokeramické korunky, které jsou díky svým vynikajícím estetický parametrům k nerozeznání od zdravého zubu.

Můstky – Laboratorně zhotovené náhrady chybějících zubů. Jedná se o tři a více spojených korunek, které překlenují mezeru po chybějícím zubu nebo zubech. Nabízíme je ve stejných variantách jako samostatné korunky.

Snímací náhrady – Snímací náhrady („protézy“) jsou rozsáhlé konstrukce, které nahrazují větší množství zubů, nebo rekonstruují bezzubou čelist (tzv. celkové nebo také totální protézy). Na rozdíl od onlayí, korunek a můstků se, jak název naznačuje, nejedná o fixní řešení.

předpřed

Zubní výplň („plomba“) je v ústech přímo zhotovená náhrada chybějících zubních tkání. Typickými příčinami takové ztráty zubních tkání jsou zubní kaz, případně trauma. Cílem výplňové terapie je funkční, morfologická a estetická rekonstrukce zubu při co největší šetrnosti zákroku. Nejčastěji zhotovujeme výplně z kompozitních pryskyřic, které těmto kritériím vyhovují nejlépe, v určitých případech lze použít i kvalitní vysokostříbrné tzv. dózované amalgámy. Výhodou kompozitních oproti amalgamovým výplním je vynikající estetika, nulový obsah rtuti a menší invazivita ošetření.

předpřed

poučení

Extrakce (vytažení) zubu je chirurgický výkon v dutině ústní, který se provádí v místní anestezii (znecitlivění) a v pooperačním období mohou nastat různé komplikace a poruchy hojení. Riziko vzniku těchto komplikací lze však významně redukovat dodržováním jednoduchých režimových opatření.

 • Ihned po vytažení zubu dostanete do úst tampon „do skusu“. Ten má zabránit krvácení bezprostředně po výkonu. Tampon je nutné ponechat v ústech cca 15 minut. Pokud by krvácení přetrvávalo nebo se objevilo delší dobu po zákroku, skousněte čistý složený a přežehlený kapesník. Pokud by krvácení ani tak neustávalo, kontaktujte svého lékaře. Narůžovělá slina i dva dny po zákroku je normální a není důvodem ke znepokojení.
 • Po vytažení zubu se běžně objevuje pooperační bolest, případně otok. Pro zmírnění těchto jevů je vhodné si ještě před odezněním anestezie (znecitlivění) vzít běžný lék na bolest a chladit tvář v místě zákroku. Případný otok se začíná vstřebávat nejčastěji už druhý den po výkonu, bolest bývá bez problémů zvládnutelná běžnými volně dostupnými analgetiky. V případě, že se otok nebo bolest zvětšují, stejně jako v případě přítomnosti škubavé bolesti, kontaktujte svého lékaře.
 • V den zákroku a den následující nevyplachujte ústa a nekloktejte, abyste nenarušili vznik „krevní zátky“ v ráně, která je velmi důležitá pro bezproblémový průběh hojení. Od dalšího dne po výkonu je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými nálevy (řepík, šalvěj, heřmánek) či komerčně prodávanými ústními vodami nejlépe bez obsahu alkoholu (např. Corsodyl, Paroex, Curasept aj.).
 • Minimálně 24 hodin po zákroku nekuřte.
 • Vyhýbejte se dráždivým jídlům a horkým nápojům, nepijte alkohol.
 • Bezprostředně po náročnějším výkonu není vhodné řídit motorové vozidlo.
 • Dodržujte pečlivě ústní hygienu, v okolí rány čistěte zuby velmi opatrně.
 • V prvních dnech po výkonu se vyhýbejte větší fyzické námaze.
 • V období po náročnějších zákrocích se může pacient cítit unavený a mít zvýšenou teplotu.  Pokud se objeví horečka nad 38,0°C, kontaktujte svého lékaře.
 • Někteří pacienti mají v ústech po zákroku stehy, v takovém případě je nutné kousat na druhou stranu a jíst měkčí stravu, aby nedošlo k jejich potrhání. Stehy se odstraňují zpravidla za 7 až 10 dní.
 • Bezprostředně po jakémkoliv chirurgickém výkonu v ústech dostanete do místa zákroku sterilní tampon, který má za úkol zastavit krvácení. Tampon je nutné ponechat v ústech cca 15 minut.
 • Je-li rána ošetřena stehy, je vhodné kousat na druhé straně a vyhýbat se tvrdé stravě, která by mohla stehy poškodit.
 • Dodržujte pečlivě ústní hygienu, v okolí rány čistěte zuby velmi opatrně, zvlášť je-li rána opatřena stehy.
 • Po chirurgickém zákroku se běžně objevuje pooperační bolest, případně otok. Pro zmírnění těchto jevů je vhodné si ještě před odezněním anestezie (znecitlivění) vzít běžný lék na bolest a chladit tvář v místě zákroku. Případný otok se začíná vstřebávat nejčastěji už druhý den po výkonu, bolest bývá bez problémů zvládnutelná běžnými volně dostupnými analgetiky.
 • Od druhého dne po chirurgickém zákroku je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými odvary (řepík, šalvěj, heřmánek) či komerčně prodávanými ústními vodami s 0,2% chlorhexidinem nejlépe bez obsahu alkoholu (např. Corsodyl, Paroex, Curasept aj.).
 • Minimálně 24 hodin po zákroku nekuřte.
 • Vyhýbejte se dráždivým jídlům a horkým nápojům, nepijte alkohol.
 • Bezprostředně po náročnějším výkonu není vhodné řídit motorové vozidlo.
 • V prvních dnech po výkonu se vyhýbejte větší fyzické námaze.
 • V období po náročnějších zákrocích se může pacient cítit unavený a mít zvýšenou teplotu. Pokud se objeví horečka nad 38,0°C, kontaktujte svého lékaře.
 • Zvyknout si na novou protézu trvá zpravidla několik týdnů, jedná-li se navíc o pacientovu úplně první protézu, může toto období trvat i několik měsíců. Pro rychlejší navyknutí noste zpočátku náhradu i přes noc, vždy je však nezbytně nutné náhradu před spaním důkladně vyčistit.
 • Později je vhodné vkládat náhradu na noc do vody nebo nejlépe do dezinfekčního roztoku k tomuto účelu určeného (např. Corega tabs dostupné v lékárně).
 • Po každém jídle je vhodné vypláchnout ústa vodou a náhradu opláchnout.
 • Náhradu je třeba každý den alespoň jednou důkladně vyčistit kartáčkem a pastou.
 • Mechanismus žvýkání zejména s celkovou protézou je od vlastních zubů odlišný, proto je potřeba časem získat potřebný cvik. Nejprve jezte pouze měkkou kašovitou stravu, později křehkou potravu po malých soustech dokud nezískáte potřebný cvik. Tvrdé, houževnaté a lepivé potraviny jsou zejména pro celkové náhrady nevhodné.
 • Zpočátku po odevzdání náhrady jsou běžné obtíže s výslovnosti, tyto se ale upraví časem spontánně.
 • Pokud horní protéza překrývá větší plochu patrové sliznice, může ovlivnit vnímání chuti a teploty jídel, proto je třeba dát pozor zejména při konzumaci horkých pokrmů.
 • Ošetřený zub a okolní tkáně mohou být omezenou dobu citlivé zejména na skus a dotek jako následek proběhlého ošetření. Tato doba je velmi individuální a může se protáhnout až na několik týdnů. Citlivost je možné omezit aplikací tzv. suchého tepla přes kůži na postiženou oblast (např. solux nebo žárovka). Pokud je to nutné, lze užívat běžná volně dostupná analgetika.
 • Endodonticky ošetřený zub je ve většině případů nutné opatřit laboratorně zhotovenou protetickou prací (onlay, korunka apod.). Dokud není ošetření zubu tímto způsobem definitivně ukončeno, vyhýbejte se plnému zatěžování zubu. Zvláště nebezpečná jsou tvrdá sousta (např. oříšky), jejichž kousání může vést až k rozlomení a ztrátě oslabeného zubu.
 • Je-li zub opatřen provizorní výplní, je nutné dokončit ošetření do jednoho měsíce, aby se zabránilo opětovné infekci kořenových kanálků.
 • Ve výjimečných případech se po endodontickém ošetření mohou objevit intenzivní bolesti nebo otok. Přestaňte aplikovat teplo (pokud bylo aplikováno) a kontaktujte svého lékaře.
 • Ošetřený zub může být po zhotovení nové výplně po určitou dobu citlivý na termické podněty, tzn. na studené a na teplé. Taková reakce zubu je normální a u amalgamové výplně je výraznější než u estetické výplně z kompozitní pryskyřice. Citlivost postupně ustupuje a zpravidla vymizí po několika dnech až týdnech. V případě, že se citlivost zubu naopak stupňuje, zub bolí sám od sebe, v noci, nebo na skus, kontaktujte svého lékaře.
 • Po odeznění anestezie (znecitlivění) můžete výplň ve skusu vnímat „jinak“, než zub před ošetřením. Pokud tento pocit po několika dnech nezmizí nebo začne být zub citlivý na skus, kontaktujte svého lékaře.
 • Na zub opatřený novou amalgamovou výplní 2 hodiny po ošetření nenakusujte, výplně z kompozitní pryskyřice je možné plnohodnotně zatěžovat okamžitě.
 • Zub s čerstvě odevzdanou fixní protetickou prací je možné plně zatěžovat nejdříve za 24 hodin kvůli tuhnutí fixačního cementu.
 • Doba zvykání na novou protetickou práci je individuální. Při pocitu, že práce v ústech „překáží“ (zejména na skus), je nutná kontrola u lékaře.
 • Práce není navždy. Vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu, a to jak domácí, tak v ordinaci. Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku.
 • V krátké době po odevzdání práce je nezbytná kalibrace mezizubních kartáčků. Doporučujeme navštívit hygienistku zhruba měsíc po odevzdání práce.
 • Pro aktivní a zejména kontaktní sporty doporučujeme používat sportovní chrániče (volně prodejné nebo individuální.)
 • Pro pacienta s bruxismem je doporučeno používat noční chránič nebo nákusnou dlahu (zhotovíme na požádání.)

ceny

Pacient si v zubní ordinaci nekupuje standardizovaný produkt, ale službu – identifikaci problému a individuální řešení. Diagnózu a vhodnou léčbu. Některé části této služby lze uhradit z veřejného zdravotního pojištění, jiné nikoliv. Našim společným cílem je najít Vám racionální, ale také dlouhodobé řešení.

Pokud jste na tomto místě hledali položkový seznam cen jednotlivých výkonů nebo výrobků, omlouváme se Vám, ale nepovažujeme tuto praxi za šťastnou a rádi bychom se jí vyhnuli. Pokud navštívíte některého z našich lékařů, provedou tzv. vstupní vyšetření, zhotoví plán léčby a seznámí Vás s jeho finanční náročností, případně nabídnou různé alternativy.

více o tvorbě cen

pravidla ošetření

Naším cílem je péče na vysoké úrovni. Chceme se svým pacientům věnovat s maximálním úsilím. Vyžadujeme od ale také odpovědný přístup pacientů. Abychom si tento vztah ujasnili, sestavili jsme jakási pravidla hry. Prostudujte si je, prosím.

 • Před zahájením ošetření musí každý pacient podstoupit vstupní vyšetření, na jehož základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření.
 • Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. Pacient je o těchto změnách informován. Každá změna je zaznamenána v dokumentaci pacienta.
 • V případě, že neobdržíte cenový plán, nepokračujte v léčbě.
 • V případě, že jakákoliv část ošetření je pro Vás nesrozumitelná, požádejte o opětovné vysvětlení.

 • Velký důraz klademe na úroveň ústní hygieny. Proto nelze zahájit jakékoliv ošetření bez její úpravy. Ta probíhá ve spolupráci zubního lékaře a dentální hygienistky. Počet návštěv úzce souvisí s úrovní ústní hygieny pacienta a jejich frekvenci určuje zubní lékař nebo dentální hygienistka.

 • Vzhledem k tomu, že chceme docílit maximální kvality ošetření v co nejkratších časových intervalech při nejmenším počtu návštěv, je pro pacienta vyhrazený delší termín na stomatologickém křesle s přihlédnutím na daný plánovaný úkon.

 • V případě, že se pacient nedostaví na předem domluvený termín, účtujeme poplatek za zmeškanou hodinu.

 • Pacient se zavazuje, že po ukončení léčby bude docházet na pravidelné preventivní kontroly jednou za 6 měsíců i v případě, že nebude mít žádné obtíže. Preventivní prohlídka probíhá u zubního lékaře nebo u dentální hygienistky ve spolupráci se zubním lékařem. Při nedodržení těchto preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.

časté dotazy

1. Přijímáte nové pacienty?

Nové pacienty přijímáme na pobočce Hradec Králové dle aktuálních kapacit.

2. Máte smlouvy s pojišťovnami?

Ano, máme smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven. Po vstupním vyšetření obdržíte individuální léčebný a cenový plán včetně informací, které výkony je možné pokrýt z veřejného zdravotního pojištění a které nikoliv.

3. Ošetřujete i děti?

Ano, zaměřujeme se na rodinnou péči. Ošetřujeme děti, dospívající, dospělé i seniory. Objednat na vstupní vyšetření se můžete na telefonním čísle 702 032 312 nebo emailem na adrese info@mujzubar.com.

4. Kdy jít s dítětem poprvé k zubaři?

První návštěvu si naplánujte po prořezání prvního zoubku. Preventivní prohlídky u dětí včetně instruktáže správného čištění zubů jsou velmi důležitou prevencí vzniku zubního kazu. Děti si navíc mají možnost zvyknout na prostředí ordinace, i když se „nic neděje“ a vypěstovat si tak k němu kladný vztah, aby mohly i v budoucnu navštěvovat zubního lékaře bez obav.

5. Jak probíhá vstupní vyšetření a kolik stojí?

Jeden z našich lékařů vyšetří Vaše zuby, dásně i závěsný aparát zubu a to mimo jiné i pomocí moderní zvětšovací techniky a rentgenových snímků. Lékař Vám následně sestaví individuální léčebný plán včetně možných alternativ a společně vyberete řešení, které bude vyhovovat Vaším představám. Toto vstupní vyšetření trvá obvykle 45 – 60 minut. Vstupní vyšetření stojí 4.950 Kč.

6. Děláte rentgenové snímky při ošetření? A je to potřeba?

Rentgenové snímky jsou nedílnou součástí diagnostických úkonů, jelikož umožňují odhalit i na první pohled skryté problémy, jako jsou třeba mezizubní kazy. Slouží však také ke kontrole správnosti léčby u složitějších výkonů, čímž pomáhají lékaři minimalizovat riziko chyb a umožňují poskytnout co nejkvalitnější ošetření. Ozáření z moderního digitálního rentgenu, který v ordinacích používáme, se bát nemusíte. Dávka záření nedosahuje ani hodnot, které dostáváme z přirozených zdrojů kolem nás.

7. Děláte bílé výplně?

Ano, při ošetření zubního kazu používáme výhradně fotokompozitní výplně v barvě zubu, které jsou od vlastního zubu prakticky k nerozeznání. Kromě výborné estetiky mají tyto „bílé plomby“ i další důležité výhody oproti amalgamovým výplním. Mají nulový obsah rtuti, umožňují menší invazivitu ošetření a mají mechanické vlastnosti identické se zubem.

Pro maximální trvanlivost a estetiku výplní, používáme při jejich zhotovení speciální pomůcku – kofferdam, který slouží k izolaci daného zubu od sliny, jazyka a vlhkosti z dechu a umožňuje nám tak věnovat dostatek času a pozornosti precizně zhotoveným výplním. Pro pacienta kofferdam zajistí vysoký komfort ošetření, jelikož se voda ani zbytky výplně či kazu nedostávají do úst a pacient tak může na křesle v klidu relaxovat.

8. Bude to bolet?

Ne. Naprostou samozřejmostí je aplikace anestezie u všech výkonů, které by mohly být nepříjemné. Naším cílem je, abyste ke svému zubaři chodili v klidu a bez obav.

9. Jak dlouho po vrtání kazu nesmím jíst?

U fotokompozitních výplní, které u nás zhotovujme, můžete jíst ihned bez omezení.

10. Musím mít na mrtvý zub s ošetřeným kořenovým kanálkem korunku?

Endodonticky ošetřené zuby (zuby s ošetřenými kořenovými kanálky) jsou zpravidla výrazně oslabené a tudíž křehké a mohly by při kousání prasknout. V případě prasknutí zubu je pak často jediným možným řešením extrakce. Abychom riziko této komplikace minimalizovali, doporučujeme u těchto zubů zhotovit korunku nebo polokorunku (onlay), která zub obejme jako obruč a zpevní.

11. Jaký je rozdíl mezi korunkou a polokorunkou?

Korunky jsou v laboratoři zhotovené náhrady celé zubní korunky, které se používají k rekonstrukci rozsáhle destruhovaných zubů a slouží jako definitivní ošetření endodonticky ošetřených zubů (zubů s ošetřenými kořenovými kanálky). Nejčastěji zhotovujeme metalokeramické a celokeramické korunky, které jsou díky svým vynikajícím estetickým parametrům k nerozeznání od zdravého zubu.

Polokorunka (inlay/onlay/overlay) je estetická laboratorně zhotovená náhrada části zubní korunky, která se používá k ošetření rozsáhlejších defektů, kde už samotná výplň nestačí. Zpevňuje zubní korunku a zhotovuje se nejčastěji z fotokompozitní pryskyřice. Často je vhodným definitivním řešením i u endodonticky ošetřených zubů.

12. Jaký je rozdíl mezi metalokeramickou a celokeramickou korunkou?

Metalokeramická korunka má jádro z kovu a na povrchu je ze všech stran pokryta bílou keramikou. Pouze u krčku zubu zůstává asi 0.5mm široký lesklý lem kovu. Je vhodná zejména do zadních úseků chrupu.

U celokeramických korunek je jádro i povrch korunky zhotoven z keramiky. Pro absenci tmavého kovového jádra je možné dosáhnout špičkové estetiky a díky dnešním moderním technologiím jsou i mechanické vlastnosti zcela srovnatelné s prvně zmiňovanou korunkou metalokeramickou.

13. Je potřeba se starat o dětský chrup, když mléčné zoubky stejně vypadnou?

Ano, zdravý dočasný chrup, který v ústech zůstane až do přirozené výměny zubů, je důležitý předpoklad pro správný vývoj zubů a vytvoření správného skusu v dospělosti. Dočasné stoličky zůstávají v ústech dítěte až do věku 11 – 12let. Pokud se kvůli kazu odstraňují výrazně dříve, zvyšuje se pravděpodobnost potřeby ortodontické léčby v budoucnu.

14. Krvácí mi dásně při čištění zubů. Je potřeba to řešit a jaké jsou možnosti?

Krvácení z dásní je projevem zánětu dásní. Tento zánět zpravidla není bolestivý, ale i tak je potřeba jej řešit. Dlouhodobě neléčený zánět dásní vede k rozvoji parodontitidy. Naštěstí je léčba velmi jednoduchá a elegantní – spočívá v instruktáži a nácviku správné ústní hygieny.

15. Moji rodiče měli paradontózu. Budu ji mít také?

Parodontitida naštěstí není dědičné onemocnění. Je způsobena nedokonalou nebo zanedbanou ústní hygienou. Jedná se o onemocnění, kterému lze aktivně předcházet a v případě, že už se parodontitida objeví, je možné ji aktivně léčit či alespoň zastavit.

16. Co je součástí dentální hygieny?

Zubní lékař nebo dentální hygienistka identifikují vaší úroveň dentální hygieny, vysvětlí Vám principy správného čištění zubů, natrénují pro Vás vhodnou techniku čištění přímo ve Vašich ústech, vyberou správnou velikost mezizubních kartáčků a natrénují s Vámi jejich použití. Odstraní naddásňový zubní kámen pomocí ultrazvuku a ručně a doleští zuby rotačním kartáčkem se speciální leštící pastou. V další návštěvě se zaměříte na doladění obtížných míst a v případě potřeby odstranění poddásňového kamene. Pokud dásně již nebudou krvácet, můžete se domluvit i na odstranění pigmentací pískováním. (Airflow)

17. Drolí se mi zuby. Dá se s tím něco dělat?

Pokud se nějaký zub rozlomí nebo se „drolí“, je nejčastější příčinou zubní kaz nebo nevyhovující amalgamová výplň v kombinaci s kazem. Zdravý zub se jen tak nerozlomí. Tento stav je řešitelný ošetřením zubního kazu.

18. Zuby mě bolí na studené a teplé. Dá se s tím něco dělat?

Nejčastějšími příčinami bolesti zubů na studené a teplé je hluboký zubní kaz nebo odhalené zubní krčky. S oběma stavy si zubní lékaři umějí poradit.

19. Jakým způsobem lze hradit ošetření?

Platbu za ošetření je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

20. Kde u vás lze zaparkovat?

Parkování je možné u obou ordinací v blízkosti objektu.

21. Provádíte pohotovostní ošetření?

Ano, v případě potřeby volejte v době od 7:00 do 21:00 telefon příslušné provozovny. Pomůžeme Vám najít řešení. Po 21. Hodině je k dispozici v případě neodkladných potíží (traumata) k dispozici centrálně organizovaná pohotovostní služba. Bližší informace pod tímto odkazem.