standardy péče

Věříme, že pouze informovaný a motivovaný pacient je schopen se kvalifikovaně rozhodovat a spolupodílet na svém orálním zdraví. A proto svým pacientům poskytujeme všechny informace o jejich orálním zdraví a žádáme je o spolupráci na prevenci i léčbě. Následující pravidla stručně shrnují koncepci našeho přístupu.

  • Chápeme, že zubní lékařství je služba pacientům

  • Bezbolestnost ctíme jako prioritu

  • Léčíme podle definovaných standardů péče
  • Máme na vás čas

  • Složité případy konzultujeme

  • Celý tým se pravidelně vzdělává

proč jsme jiní

V síti ordinací Můj zubař dodržujeme jasně definované standardy péče pro všechny prováděné zákroky. Vzhledem k absenci oficiálních standardů péče v ČR využíváme k našemu cíli podobné dokumenty vydávané v zahraničí a snažíme se je adaptovat na místní prostředí. Tímto přístupem nelimitujeme spektrum možností ošetření, ale zaručíme, že prováděné výkony jsou v souladu s tzv. evidence based přístupem neboli postupem založeným na důkazech.

Vedeme pacienty k převzetí odpovědnosti za své orální zdraví.  A je nám ctí být jejich průvodci na této cestě.

můj zubař v médiích

pro zubaře

Jste vystudovaný stomatolog s odpovědným přístupem k vykonávané práci? Záleží vám v první řadě na zdraví a spokojenosti vašich klientů? Pokud ano, pak nás kontaktujte a informujte se o možnosti stát se součástí značky MŮJ ZUBAŘ. Nabízíme stabilní zázemí zavedené stomatologické praxe i možnost vzdělávat se s předními stomatology v oboru. Více informací naleznete pod odkazem.

dozvědět se více