Pro řadu pacientů je vedle vlastních zákroků zubního lékaře značně nepříjemná také fáze, když mají za výkon platit. Rádi bychom vám tedy vysvětlili, jak vznikají ceny, které naleznete ve vašich plánech na ošetření. Abychom vám pomohli celému procesu porozumět, vysvětlíme nejdřív několik základních vstupních parametrů.

Kvalitní ošetření

Základním kamenem v této mozaice ceny je vždy vlastní výkon. Jsme ve 21. století a když děláme jakýkoliv lékařský zákrok, opíráme se o doporučení založená na vědeckých studiích (evidence based). Není důležité, zda si něco myslí pan profesor nebo pan šéf. Klíčové je vědět, že když se udělá zákrok konkrétním popsaným postupem, má největší šanci být úspěšný. Takových studií vznikají každoročně tisíce a součástí práce lékaře je celoživotní vzdělávání a kritické pohlížení na předchozí výkony ve světle těchto nových poznatků. Neznamená to automaticky, že nejnovější je vždy nejlepší, někdy se postup řadu let nezmění, ale my musíme stále podrobovat své znalosti kritice. Tyto znalosti je třeba následně uvést do praxe tím, že se postupy naučíme, natrénujeme, abychom poskytovali pacientovi adekvátní službu a neměli ho za pokusného králíka. Toto úsilí nás i naše lékaře stojí ročně až stovky hodin práce – čtení, poslouchání, diskutování, trénování – a také nemalé prostředky za literaturu, kurzy, kongresy atd. Výsledkem směrem k cenotvorbě je pak stanovení, kolik času potřebujeme na konkrétní proceduru, abychom splnili všechna požadovaná kritéria.

Chceme mít čas udělat výkon správně. Chceme mít čas s vámi jednat slušně, lidsky, vysvětlit vám, co budeme dělat, co můžete čekat. Chceme zabezpečit jistotu, že se žádný pacient nenakazí jakýmkoliv nakažlivým onemocněním u nás v ordinaci. (Covid, HIV, žloutenka) Chceme, aby vám tento výkon vydržel sloužit co nejdéle bez další opravy. Abychom ale šetřili drahocenný čas lékaře, přenášíme nelékařské úkony na naše nezdravotnické kolegy.

Zubní lékaři nemohou jen na základě vlastní vůle a poptávky pacientů stanovit, kolik stojí jejich výkon. Každé konkrétní pracoviště musí pravidelně počítat náklady spojené s provozování praxe na konkrétním místě a s konkrétním počtem lékařů. Výsledkem této kalkulace (která nás stojí desítky tisíc) je určení, kolik prostředků musíme vybrat za každou minutu práce, abychom pokryli tyto náklady a přidali přiměřený zisk. O jeho výši můžeme vést diskuze, ale je třeba vidět, že pokud dojde k situacím jako během pandemie Covidu, ordinace musí být zajištěna na několik měsíců provozu, abychom nebyli nuceni propouštět drahocenně vyškolený personál, naši největší devizu. Obvyklá minutová kalkulace stomatologických zařízení v Česku se dnes pohybuje v rozpětí 40-80 CZK. Do minutové kalkulace patří….no skoro všechno! Od nájmu, mezd, topení, rukavic, nástrojů až po židličku v čekárně. Je třeba rovnou zmínit, že do minutové kalkulace se dramaticky promítá například proces zvyšování efektivity ordinace, vytěžování křesel, hromadné nákupy apod. Je naším společným cílem šetřit náklady! Nikoliv však na úkor vašeho bezpečí nebo komfortu.

Když vynásobíme předchozí dvě položky, dojdeme k ceně času lékařského výkonu. Ta je klíčovou položkou pro další výpočty.

Mantra materiálu už je dávno pryč. Před 30 lety byla cena materiálu na výkon významným podílem celkové ceny výkonu, ale dnes je rozhodující hlavně kombinace předchozích dvou položek. Jestli si dáte zhotovit výplň z amalgámu nebo kompozitní pryskyřice nehraje cenově velkou roli.

Roli hraje samozřejmě materiál velký jako jsou implantáty a jejich komponenty a pak také individuálně vyrobené laboratorní výrobky. Jejich cena nicméně není námi ovlivnitelná a pacientovi ji předáváme do celkové ceny prakticky beze změny.

Časté dotazy

Nebudeme zastírat, že naše výkony nejsou to nejlevnější, co si koupíte. Na rozdíl od spotřební elektroniky ceny práce rostou. Na druhou stranu ale usilujeme, abyste za své peníze dostali to nejlepší, co dovedeme. Aby vaše investice vydržela co nejdelší dobu. Dokonce vás budeme popohánět ke kartáčku, protože víme, že správně prováděná ústní hygiena prodlouží životnost našich prací na několikanásobek. Takže zatímco osobní vůz za 500 000 tis CZK bude mít po 10 letech provozu cenu třeba 100 000 CZK, dobře zhotovená výplň či korunka nebude ještě ani v polovině životnosti a přitom vám bude sloužit každý den bez nároku na dovolenou. 🙂

Řada z vás se ptá, zda je možné výkon provést za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. V Ústavě České republiky je dosud zakotvena věta o nároku bezplatné péče pro účastníky veřejného zdravotního pojištění za podmínek stanovených zákonem. Tady je třeba se zastavit a podívat se na věc šířeji. Nemocnice nebo ambulantní zařízení zřízená státem, krajem, obcemi jsou příspěvkové ordinace a v minulosti se mockrát stalo, že když byl jejich provoz ztrátový, zřizovatel musel dluhy sanovat – pochopitelně jak jinak než opět z peněz daňových poplatníků. Soukromé zdravotnické zařízení je právní subjekt, který zodopovídá za své hospodaření sám. Vytvořit dluhy nevyhnutelně povede ke krachu zařízení. Čas od času něco děláme zadarmo z pocitu odpovědnosti, soucitu či empatie, ale je jasné, že tuto cenu musíme provozně pokrýt ze zisku z výkonů jiných. Pokud bychom však dopustili situaci, že celý den budeme provádět výkony ztrátové, nedožijeme se jako zařízení dlouho. A tady narážíme na zásadní problém. Všeobecné zdravotní pojištění stanovuje výši úhrady ve stomatologii podle nám neznámého klíče. Zatímco na chirurgické výkony jsou částky poměrně vyhovující a tudíž umíme pro pacienty “vytáhnout moudrák” často zcela “zdarma”, částky určené na opravy zubů jsou zcela mimo realitu. Nejběžnější výkon, zhotovení amalgánové výplně pro dospělého pacienta, je hrazeno částkou 596 CZK! Lokální anestezie potom stojí 105 CZK. To je dohromady 701 CZK. Minutová kalkulace v úrovni 60 CZK potom garantuje pracovní čas 11 minut a 40 sec. A za těch necelých 12 minut musíme:

 • posadit pacienta
 • aplikovat lokální anestezii
 • odstranit kaz
 • vytvořit kavitu
 • aplikovat materiál, vytvořit výplň
 • zkontrolovat
 • pacienta poučit
 • uklidit a připravit na dalšího pacienta

Asi nemusím zdůrazňovat, že to není možné. Jsem zubní lékař s praxí od roku 1998. Specializovaný na záchovnou stomatologii a endodoncii. Za svůj život jsem vyrobil desítky tisíc výplní a za 9 let práce na Lékařské fakultě v Hradci Králové jsem učil stejnou práci stovky mediků. Průměrný (!) čas na jeden ošetřený zub dle pravidel popsaných výše se pohybuje mezi 30 a 40 minutami. Přičtěte materiál a jste na částce několik tisíc CZK.

Ošetření kazu provedené za úhradu ZP je neproveditelné dle existujících pravidel.

Je to stejné jako:

 • ostříhat vlasy za 45 sec
 • uvařit oběd za 5 min
 • postavit dům za 2 dny

Každé zařízení tak sice balancuje na hraně obvinění z nedodržení zákona či smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou, ale opravdu není v našem ani vašem zájmu uvádět systém do nerovnováhy. Pokud jste se stavem nespokojeni, kontaktujte, prosím, svého poslance či senátora a informujte ho o své nespokojenosti. My zákony netvoříme a na naše výtky zatím nikdo nereagoval. A věřte, že to zkoušíme…

Každou korunu, kterou za vás zdravotní pojišťovny uhradí odečteme z celkové částky a vaše platba se tak sníží. U některých výkonů jde o snížení 100%, ale obvykle jde bohužel spíš pouze o jednotky procent. Na metalokeramickou korunku dospělému pacientovi pojištění přispívá 300 CZK z celkové ceny 11-14 tis CZK. To není mnoho.

MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

zubní lékař, CEO

MDDr. Lenka Černá

zubní lékař, jednatel